Naslovna // E2 CRM Vanila i Brzi start
E2 CRM Hosting
Zašto E2 CRM Hosting?
Microsoft Dynamics CRM
Zašto Dynamics CRM?
E2 CRM Vanila i Brzi start
E2 CRM Hosting paketi
CRM za klijenta budućnosti
Besplatan Demo
Naručivanje
Cenovnik
Kontakt
Pitanja i odgovori za migraciju na Dynamics 365
mail
 
sharing

E2 CRM Vanila i Brzi start

E2 CRM Vanila predstavlja prilagođen E2 CRM za poslovanje na našem tržištu, na srpskom je jeziku, što dodatno olakšava rad. Prilagođenja su kreirana kao rezultat višegodišnjeg iskustva i najboljih praksi u implementaciji CRM platforme. Vanila je paket prilagođenih funkcionalnosti i podešavanja CRM platforme prema iskustvu kompanije Extreme i najboljoj praksi do kojih se došlo kroz implementaciju preko 30 CRM projekata. Proizvod sadrži funkcionalnosti koje su se pokazale veoma korisnim, u pojedinim slučajevima čak i neophodnim, i nude maksimalno iskorišćenje potencijala CRM platforme za minimalnu investiciju. Vanila će vam pomoći u lakšoj navigaciji kroz CRM sistem, boljem pregledu kartica kupaca i kontakata, segmentaciji, radu sa dokumentima i još mnogo čemu. Vanila je proizvod koji se stalno nadograđuje novim funkcionalnostima tako da ćete uvek imati najnovije funkcionalnosti koje će unaprediti Vaše poslovanje.Rešenje je koncipirano tako da korisnik u najkraćem roku dobija potpuno funkcionalan sistem sa svojim podacima.

Osnovni elementi Vanile su:

 • Prilagođena navigacija – u okviru osnovne navigacije dodat je deo „Moja Vanila“ u okviru koga se nalaze sve prečice koje su korisniku potrebne za radu CRM-u;
 • Prilagođene forme – ubrzavaju i olakšavaju rad korisnika CRM-a;
 • Šifarnikgradova i reona u Srbiji – omogućava kreiranje teritorijalnog plana na nivou klijenata;
 • Proširena segmentacija–CRM je prilagođen tako da korisnici sami na osnovu svojih potreba mogu definisati segmentaciju na nivou klijenata;
 • Pozicije kontakata u kompaniji – korisnicima CRM-a pružena je mogućnost da sami definišu pozicije kontakata kod klijenata koje žele da prate;
 • Podsetnici za rođendane – za kontakte koje korisnik CRM-a obeleži dobijaće podsetnike za rođendane;
 • Prilagođena aktivnost telefonskog poziva – na formu telefonskog poziva dodate su bitne informacije o klijentu tako da prilikom poziva korisnik CRM-a ima kompletnu sliku o klijentu;
 • Porezi – automatsko izračunavanje poreza na osnovu unapred definisanih poreskih grupa;

 

E2 CRM Brzi start je metodologija implementacije osmišljena od strane stručnog E2 CRM Hosting tima, a dizajnirana je tako da omogućava da se prevaziđu svi izazovi implementacije i brzo osposobi sistem koji je prilagođen, funkcionalan i koji će budućim korisnicima učiniti svakodnevni posao lakšim. Brzi start je namenjen firmama koje žele da brzo implementiraju CRM sistem i iskoriste već ugrađene funkcionalnosti Microsoft Dynamics CRM platforme na najefikasniji način. U slučaju proširenih zahteva koji zahtevaju dodatno prilagođenje i razvoj CRM platforme specifičnim procesima imamo rešenje –implementacija Microsoft Dynamics CRM sistema uz preporuke u praksi proverene metodologije za implementaciju – Microsoft Dynamics CRM Sure Step.Naravno u okviru brzog starta se mogu iskoristiti i pojedine usluge samostalno na primer obuke ili konsultacije.

Ključni koraci Brzog starta su:

 

 • Definisanje tima za implementaciju
 • Razmena projektnih dokumenata i šablona
 • Konfigurisanje sistema
 • Obuka naprednih korisnika za kreiranje izveštaja
 • Trening korisnika
 • Import podataka
 • Povezivanje CRM sistema sa web sajtom

 

 
Copyright © 2018 · E²CRM hosting · All rights reserved