Naslovna // Microsoft Dynamics CRM
E2 CRM Hosting
Zašto E2 CRM Hosting?
Microsoft Dynamics CRM
Zašto Dynamics CRM?
E2 CRM Vanila i Brzi start
E2 CRM Hosting paketi
CRM za klijenta budućnosti
Besplatan Demo
Naručivanje
Cenovnik
Kontakt
Pitanja i odgovori za migraciju na Dynamics 365
mail
 
sharing

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM je tržišno potvrđeno rešenje koje u potpunosti prati klijentski orijentisan poslovni pristup, koji kao imperativ postavlja zadovoljenje potreba klijenata i ostvarivanje dugoročne saradnje.

Ovo rešenje omogućava sveobuhvatan pregled podataka o klijentu koji podrazumevaju kako osnovne podatke, tako i istoriju komunikacije, kupovne navike i ostale specifičnosti.Zasnovan na procesnom pristupu, Microsoft Dynamics CRM otvara mogućnost bliske saradnje više ljudi ili timova pružajući pristup svim potrebnim podacima u zavisnosti od uloge i odgovornosti pojedinaca u timu i organizaciji uopšte.

Čvrsta integracija sa Microsoft Office alatima, korisnicima omogućava rad u već poznatom okruženju, što znatno smanjuje vreme potrebno za obuku kao i inicijalni otpor zaposlenih prema novim aplikacijama.

Fleksibilna struktura Microsoft Dynamics CRM rešenja dozvoljava prilagođavanje prema konkretnim potrebama i procesima organizacije uz mogućnost detaljnog definisanja procedura i načina rada, kao i automatizacije rutinskih zadataka.

Microsoft Dynamics CRM sadrži tri osnovna modula, ključna za uspešno poslovanje:


Prodaja:
Pristup kompletnim podacima o klijentima, na terenu ili u kancelariji, u bilo koje vreme omogućava prodavcima da na pravi način identifikuju i odgovore na potrebe klijenata. Kroz automatizaciju aktivnosti koje se stalno ponavljaju, značajno se skraćuje trajanje prodajnog procesa, što ima uticaj na smanjenje troškova i ostavlja više vremena za efektivnu pripremu koja je neophodna u komunikaciji sa klijentom.


Marketing:
Marketing modul omogućava kreiranje, sprovođenje i praćenje kampanja, kao i detaljne analizeuspešnosti po različitim kriterijumima. Kampanje se sprovode nad bazom koja se može preciznosegmentirati po kriterijumima koji se definišu u skladu sa ciljevima. Na ovaj način, moguće je identifikovati ključne uticaje na uspešnost određenog pristupa, pa tako i odrediti marketing investicije tamo gde će one imati najviše efekta.Korisnička podrška:
Modul korisničke podrške Microsoft Dynamics CRM rešenja servisnom timu, pored potpunog uvida u istoriju komunikacije sa klijentom na bilo kom mestu i u bilo koje vreme, omogućava i uvid u bazu znanja i sve slične predmete i prethodne zahteve klijenata koji mogu pomoći u rešavanju konkretnog problema. Na ovaj način ostvaruje se brza i konzistentna podrška klijentu koja učvršćuje partnerski odnos i povećava stepen lojalnosti klijenata.

Copyright © 2018 · E²CRM hosting · All rights reserved